VISIE


Innerlijke en uiterlijke ontwikkeling
De visie dat mensen zich langs twee lijnen ontwikkelen, een innerlijke en uiterlijke levenslijn, staat in mijn aanpak centraal.

De uiterlijke levenslijn weerspiegelt:
Wie ben ik geworden onder invloed van de omstandigheden? Omstandigheden zoals: het gezin waarin je bent geboren, je school, de buurt waarin je ben opgegroeid en later je keuzes rondom studie, werk en relaties.

De innerlijke lijn staat, kort gezegd, voor:
Wie ben ik 'van binnen'? Wat drijft, motiveert en inspireert mij? Het komt veel voor dat deze lijn gedurende het leven steeds minder zichtbaar en tastbaar wordt.
Bronnen:
J. Schöttelndreier, Levenslijnen 1989; E. de Waard, De veldheer en de danseres 2002.

Afstemming 'binnen' en 'buiten'
Loopbaan- en functioneringsproblemen doen zich voor wanneer innerlijke en uiterlijke ontwikkeling uit de pas lopen. Dan wringt er iets: wat je doet of hoe je iets doet (uiterlijke lijn) past niet meer bij wie je bent (innerlijke lijn). 'Binnen' en 'buiten' moeten weer op elkaar worden afgestemd.

Levensverhaal
In dit proces van afstemming speelt je eigen verhaal een belangrijke rol. Ervaring leert dat het antwoord op je loopbaan- of functioneringsvraag altijd in je eigen levensverhaal besloten ligt. Je moet dus stilstaan en terugkijken, om vooruit te komen. Door met afstand naar jezelf en je eigen levensloopbaan te kijken ontstaat er enerzijds bewustwording, inzicht en ruimte voor verandering en anderzijds kracht om die verandering ook echt in te zetten.

Stroom
Loopbaanadvies & Coaching